Odpowiadając na pilne wezwanie Papieża Franciszka w Laudato Si’, zobowiązuję się:

• Modlić się za i ze stworzeniem Bożym
• Żyć prościej
• Orędować, aby chronić nasz wspólny dom

Z OSTATNIEJ CHWILI:

Papież Franciszek wzywa nas do podpisania przyrzeczenia Laudato Si’

W drugą rocznicę jego historycznej encykliki dotyczącej środowiska, Papież Franciszek poparł kampanię Przyrzeczenia Laudato Si’, wspieranej również przez wielu innych przywódców Kościoła. Poprzez Przyrzeczenie, Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska dąży do zmobilizowania co najmniej miliona katolików do bezpośredniego zaangażowania się w przekształcanie Laudato Si’ w działania mające na celu opiekę nad planetą.

Laudato Si’ to historyczna encyklika Papieża Franciszka mówiąca o trosce o stworzenie Boże i nasz wspólny dom. Wzywa nas do “usłyszenia wołania ziemi i krzyku ubogich” poprzez ekologiczne nawrócenie, zmiany w stylu życia i w społeczeństwie oraz zdecydowane działania polityczne.

Przyrzeczenie Laudato Si’ jest ogólnoświatową kampanią Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska (GCCM) i jego organizacji członkowskich, którego celem jest podniesienie świadomości na temat przesłania Laudato Si’ i zachęcenie wspólnoty katolickiej do podjęcia działań w trybie pilnym wymaganym przez kryzys klimatyczny.