fbpx

O Laudato Si’

Laudato Si’ to historyczna encyklika Papieża Franciszka dotycząca troski o Boże stworzenie i nasz wspólny dom, nawołująca do “ekologicznego nawrócenia”, do zmian w stylu życia i w społeczeństwie oraz do zdecydowanych działań politycznych. Została wydana 18 czerwca 2015.

Dbałość o stworzenie Boże od lat była częścią nauczania Kościoła z ponad pięćdziesięcioma świadectwami zarówno z Watykanu, jak i rozmaitych konferencji biskupów, wydanych od 1970 roku. Jednak Laudato Si’ jest pierwszą encykliką – najwyższym poziomem nauczania kościelnego – wydaną o trosce o Boże stworzenie.

Laudato Si’ przedstawia sposób, w jaki troska o siebie nawzajem, troska o naturę i nasze duchowe życie są ze sobą powiązane. Nasza obecna “kultura jednorazowego użytku” wykazuje pogardę dla życia, dla naszych społeczności, dla ubogich i bezbronnych i dla Bożego stworzenia.
Tylko poprzez wspólną pracę nad prawdziwym nawróceniem i prawdziwą zmianą stylu życia, przez otwarcie się by “usłyszeć wołanie ziemi i wołanie ubogich”, możemy dokonać potrzebnych zmian. Encyklika ta wzywa każdego z nas do działania, jako osoby indywidualne i jako kościół, oraz daje nam nadzieję, że pracując razem nad zmianami możemy chronić nasz wspólny dom.

Dlatego prosimy ludzi, parafie i organizacje o podpisanie Przyrzeczenia Laudato Si’, i obiecanie wysłuchania papieskiego wezwania do modlitwy za i ze stworzeniem Bożym, aby żyć prościej i orędować w obronie naszego wspólnego domu. Ponieważ Papież Franciszek dał nam więcej niż tylko dokument, nad którym należy się pochylić. Zaprawdę, encyklika ta wzywa do życia Laudato Si’.

Przeczytaj encyklikę Papieża Franciszka Laudato Si’