fbpx

KARDYNAŁ PETER K.A. Turkson

Prefekt Dykasterii ds. Promowania Integralnego Rozwoju Człowieka

“Laudato Si’ jest ważne z powodu afirmacji nadziei na ludzką umiejętność i zdolność do zmiany na lepsze: lepszego naszego wspólnego domu!”

KARDYNAŁ TAGLE

Arcybiskup Manili i prezes Caritas International

“W imię Kościoła, w imię ludzkości, w imię ubogich, w imię naszego wspólnego domu i stworzenia Bożego. Zachęcam do przyłączenia się do Przyrzeczenia Laudato Si’. Nie wystarczy jednak się tylko podpisać, prosimy o poważne podjęcie tego zobowiązania. Żyjcie tym. Módlcie się za i ze światem Bożym, żyjcie prościej i starajcie się przyłączyć do orędownictwa ochrony naszego wspólnego domu” (z wideo-wiadomości Kardynała Tagle’a)

KARDYNAŁ JOHN RIBAT

Arcybiskup Papui Nowej Gwinei i Przewodniczący Federacji Konferencji Biskupów Katolickich w Oceanii

“Ważną posługa jest pomoc światowemu Kościołowi w reagowaniu na kryzys klimatyczny. W imieniu zagrożonych społeczności Oceanii, wzywam wszystkich katolików do zjednoczenia się i wspierania tych ważnych wysiłków, aby doprowadzić do życia Laudato Si’.”

KARDYNAŁ REINHARD MARX

Przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), arcybiskup Monachium i Freising oraz przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów

“[Laudato Si’] jest ważne, ponieważ Papież Franciszek uświadamia nam: nasza walka o sprawiedliwość społeczną i walka z ubóstwem oraz nasze zaangażowanie w ochronę klimatu i «ziemi, naszego wspólnego domu» nie wykluczają się nawzajem. Są dwiema stronami tej samej monety. Dlatego obydwie zasługują na naszą pełną uwagę i naszą gotowość do działania.”

KARDYNAŁ WILFRID NAPIER


Arcybiskup Durban, Republika Południowej Afryki

“Przekaz ‘Laudato Si’ jest ważny, ponieważ prosi nas wszystkich, abyśmy z uśmiechem odpowiedzieli na Bożą ofertę, która nieustannie nas inspiruje i prowadzi nas, swoje dzieci, abyśmy dbali o stworzenie Boże, które On stworzył tak wspaniale.”

KARDYNAŁ BLASE JOSEPH CUPICH
Arcybiskup Chicago, Stany Zjednoczone

Laudato Si’ jest jednoznacznym wezwaniem do działania, aby chronić nasz wspólny dom. W drugą rocznicę tego przełomowego dokumentu, konieczna jest jeszcze pilniejsza współpraca nad uhonorowaniem daru naszego Stwórcy. W ten sposób ochronimy biednych i zmarginalizowanych przed skutkami zmian klimatu i zachowamy naszą małą planetę dla przyszłych pokoleń.

KARDYNAŁ SEAN PATRICK O’MALLEY
Arcybiskup Bostonu, Stany Zjednoczone

Papież Franciszek wnosi ważny wkład w dobro świata, w którym żyjemy, jasno dając do zrozumienia, że mamy obowiązek dbać o nadzwyczajny dar stworzenia Bożego, okazując szacunek dla potrzeb wszystkich ludzi społeczności międzynarodowej. Ojciec Święty odpowiednio wzywa nas do rozważenia, w jaki sposób nasze dzisiejsze działania wpłyną na dobrobyt tych, którzy nadejdą po nas w przyszłości.

ARCYBISKUP SOCRATES B. VILLEGAS DD

Były przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów na Filipinach

Laudato Si’ jest latarnią morską na ciemnym morzu. Rozważ to i ponownie spróbuj dostrzec świeżość i dobroczynność stworzenia Bożego.

ARCYBISKUP JEAN-CLAUDE HOLLERICH

Przewodniczący Europejskiej Konferencji Komisji Sprawiedliwości i Pokoju

Jesteśmy wszyscy wezwani do wysłuchania wołania natury. Chwała wszystkim tym, którzy inwestują swoje osobiste zasoby, aby utrzymać nasze wspólne zasoby naturalne. Jesteśmy wszyscy wezwani do wysłuchania wołania ubogich. Chwała wszystkim tym, którzy konstruują modele ekonomiczne tworzące harmonię między naturą a ludzkością.

LUIGI BRESSAN

Emerytowany Arcybiskup Trydentu Mons

Przesłanie encykliki Laudato Si’ ma integralną wszechstronną wizję dla człowieka związaną z ekonomią, relacjami, naturą i wspólnotą. To bardzo wyraźny i głęboki przekaz: wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i nie jesteśmy od siebie odizolowani.

S.E. MONS. FRANCESCO ALFANO

Arcybiskup Sorrento

W obecnych czasach, w czasach wielkich wyzwań ekologicznych, z którymi ludzkość musi poradzić sobie pilnie i z przewidywalnością, Laudato Si’ wdraża ostrożny i stanowczy apel do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli, którzy dbają o przyszłość naszej planety i którzy chcą pomóc w budowaniu jednej rodziny opartej na podstawowych prawach i obowiązku współuczestnictwa i współodpowiedzialności. Dla tych, którzy wierzą w Chrystusa, nie ma innego sposobu bycia Jego uczniem. To Chrystus ogłosił Ewangelię życiem, aby była szanowana i promowana we wszystkich jej przejawach!

S.E. ARCHBISKUP MONS. DOMENICO SORRENTINO

Biskupa Asyżu – Nocera Umbra-Gualdo Tadino

Jako biskup miasta Świętego Franciszka, chciałbym donieść niewielki wkład – niemal wezwanie do najbardziej wrażliwych dusz i, jeśli to możliwe, do wszystkich osób dobrej woli – do wymiaru, który jest często zapomniany. Otóż Papież Franciszek przywraca jako wymiar podstawowy, wymiar duchowości. Dopóki człowiek nie ma właściwej relacji z Bogiem, uznając samego siebie za stwórcę i tracąc z oczu swój świat, przyroda będzie zawsze zagrożona samowolą i tyranią. Biorąc to pod uwagę, powrót do Pieśni słonecznej jest ratunkiem pierwszego rzędu.

S.E. MONS. ARCHBISKUP MARCO ARNOLFO

Arcybiskup Vercelli, członek Komisji Episkopatu ds. Problemów społecznych i pracy, sprawiedliwości i pokoju Włoskiej Konferencji Biskupów

Ponieważ budzi nas z otępienia naszej niecywilizacji, sprawiając, że słyszymy wołanie cierpiącej ziemi, którą zdegradowaliśmy, i krzyk ubogich, których zmarginalizowaliśmy; ponad wszystko ważne jest to, ponieważ wskazuje nam na bardziej trzeźwy i braterski styl życia, zdolny do dania prawdziwej radości i nadziei na życie dla przyszłości ludzkości.

PADRE GIACOMO COSTA SJ

Dyrektor jezuickiego czasopisma Aggiornamenti Sociali

Integralna ekologia stanowi nowy paradygmat sprawiedliwości. Wykłada analizę rzeczywistości, stylu życia i duchowości. Kształtuje również działania społeczne i polityczne w projekcie zakorzenionym w kontemplacji i dialogu. Wszyscy mężczyźni i kobiety wezwani zostali do opieki nad naszym wspólnym domem. Papież Franciszek podkreśla, że każdy z nas, szczególnie ci żyjący na marginesie, ma coś cennego do zaoferowania.

WIELEBNY ANTONIO SPADARO, SJ

Musimy dziś przyswoić sobie szeroką i holistyczną wizję świata, którą oferuje nam Laudato Si’. Papież Franciszek ukazuje nam świat jako “wspólny dom”, środowisko żyjące, a nie zwykły “przedmiot” do użycia. Wszechświat jest postrzegany jako miejsce, w którym znajdujemy “wielość i różnorodność” i gdzie wszystko jest w związku, zjednoczone niewidzialnymi więzami i “połączone”. Laudato Si’ jest dziś ważne, ponieważ musimy ponownie odkryć świat jako sieć relacji.

MARIA VOCE

Przewodnicząca Ruchu Focolare

Dla nas, Laudato Si jest silnym przypomnieniem jedności, głębokich powiązań wszystkich stworzeń i naszej roli w przyjmowaniu konsekwentnego stylu życia, który chroni nasze środowisko. Z odnowioną energią i pewnością siebie, mamy nadzieję, by każdy mógł wiedzieć, jak patrzeć z miłością we wszystkie zakątki wszechświata i, jako jednostki i narody, niezależnie od wyznania, pielęgnować zawsze żarliwe poczucie odpowiedzialności w opiece nad wspólnym domem ludzkiej rodziny.

MARIE DENNIS

Pax Christi International

Szczera refleksja Laudato Si’ nad zerwanymi relacjami w obrębie całej wspólnoty ziemskiej wzywa nas wszystkich do głębokiej transformacji osobistej i społecznej, podczas gdy koncepcja integralnej ekologii w samym sercu encykliki oferuje ogromne nadzieje na ugruntowanie spokojniejszej, jak również jako bardziej sprawiedliwej, przyszłości.

WIELEBNY RICHARD ROHR, OFM

Kapłan Columban i ekoteolog

Laudato Si’ jest ważnym krokiem w zrozumieniu przez Kościół naszego ludzkiego związku zarówno ze Stwórcą, jak i z całym światem. Musimy nieustannie uczyć się od nauki, rozwijać naszą teologię i pokornie sytuować się w szerszej historii stworzenia, która rozpoczęła się wraz z początkiem 13,7 miliarda lat temu, w świecie, w którym żyjemy teraz i w przyszłości. Musimy być otwarci na spotkanie ze stworzeniem Bożym i uczyć się od niego.

FR. SEAN MCDONAGH

Columban priest and Eco-theologian

“Laudato Si is an important step in the Church’s understanding of our human relationship with both the Creator and all of creation. We must continually learn from science, evolve our theology, and humbly situate ourselves in the wider creation story that began with the initial flaring forth 13.7 billion years ago to the world in which we live now and into the future. We must be open to encounter creation and learn from it.”

AMPARO MEDINA

Życie i Duszpasterstwo Rodzinne Ekwadorskiej Konferencji Biskupów

Myślę, że w tej chwili Laudato Si’ jest bardzo istotne dla ludzkości. Stoimy w obliczu potężnego globalnego ocieplenia spowodowanego przez nas ludzi. Musimy założyć, że nasza planeta nie należy do nas, lecz jest darem naszego Stwórcy. Powinniśmy być wdzięczni i odpowiedzialni za ten wspaniały Boży dar.

PRZEDSTAWICIELE ŚWIATOWEGO RUCHU KATOLIKÓW NA RZECZ ŚRODOWISKA

TOMAS INSUA

Dyrektor wykonawczy, Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska

Przyrzeczenie Laudato Si jest szansą dla Kościoła katolickiego, aby świadczył i współtworzył nowe, czyste, życiodajne drogi, których nasz świat rozpaczliwie potrzebuje. Papież Franciszek pomógł przekształcić debatę o klimacie, zmieniając ją w kwestię moralną. Nadszedł czas, aby Kościół poparł słowa czynami i wprowadził encyklikę w życie.

BILL PATENAUDE
CatholicEcology.net i członek Komitetu Sterującego GCCM

Związek pomiędzy naszymi ekologicznymi grzechami a grzechami przeciw godności bezbronnych istot ludzkich tkwi w sercu katolickiego rozumienia ekologii. Tego nauczali św. Jan Paweł II i Benedykt XVI, a my powinniśmy być na wieki wdzięczni Papieżowi Franciszkowi za to, że podniósł wielkość tego przesłania. To właśnie ten związek Papież Franciszek podkreślił tysiąc razy w Laudato Si’ terminem “integralna ekologia”- i to właśnie ten związek może pomóc w budowaniu jedności, która dziś jest tak potrzebna Kościołowi i światu.”

WIELEBNY BENEDICT AYODI, OFM CAP.
Kapucyn franciszkanin Sekretarz generalny ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Ekologii oraz członek Komitetu Sterującego GCCM

Sprawiedliwość klimatyczna wymaga odważnych działań, a nie tylko odważnych słów w walce ze zmianami klimatu. Laudato Si’ zapewnia jedno i drugie. Działajmy teraz, aby zadbać o stworzenie Boże.

KEVIN ROUSSEL
Dyrektor wykonawczy, Departament Opieki Katolickiej i Rozwoju, Kapsztad, RPA i członek Komitetu Sterującego GCCM

Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska tchnie życie Laudato Si’ w działania wielu, którzy utrzymują harmonię z Ziemią i sobą nawzajem jako główną część naszej misji ewangelizacyjnej. Dzięki wspaniałym punktom kampanii, źródłom i ciągłemu rozwojowi ruchu, ci, którzy troszczą się o środowisko, znajdują duchowy dom dla naszych działań, a wielu innych jest powołanych do stworzenia Bożego.

SR. SHEILA KINSEY
Sekretarz wykonawczy Komisji SPOS Przełożonych Generalnych Unii Europejskiej i członek Komitetu Sterującego GCCM

GCCM jest głosem uczciwości, który przemawia po wysłuchaniu “wołania ziemi” i “krzyku ubogich”. Zachęcam do głębokiego wsłuchiwania się w te nawoływania, a następnie dodania swojego głosu do Laudato Si.

AMY WOOLAM ECHEVERRIA
Kolumbijski Międzynarodowy Koordynator ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Tworzenia oraz członek Komitetu Sterującego GCCM

Życie Laudato Si jest sercem życia Ewangelią sprawiedliwości, pokoju i jedności z całym stworzeniem Bożym. Obietnica “Laudato Si’” otwiera drogę dla każdego, kto wierzy w ekologiczne nawrócenie trwające całe życie.

MARIE VENNER
Przewodnicząca Rady Badań nad Transportem Narodowej Akademii Nauk i Inżynierii oraz członek Komitetu Sterującego GCCM

“Jako katolicy, powinniśmy odpowiedzieć w sposób moralny na sytuację przed nami, która szkodzi życiu i możliwości wszystkich by kwitnąć. Zamiast tego, rządzi system dominacji, niedbałego zniszczenia, krótkoterminowego zysku i podejmowania decyzji. Papież Franciszek podkreśla, abyśmy powrócili do dobra wspólnego, będącego podstawą naszej religii, i bezzwłocznie doprowadzić do rewolucji kulturowej i koniecznych konkretnych zmian, włącznie z odejściem od paliw kopalnianych. Musimy działać w sposób szybki i odważny, narażając się na ryzyko, tak jak niektórzy narażali się w obliczu Holokaustu. Z wiarą, możemy dokonać wielkich i szybkich przemian, które są nam niezbędne. Katolicy mogą i powinni podjąć przewodnią rolę w doprowadzeniu do tej zmiany systemowej, wprowadzając Laudato Si’ do życia.”

INNI GLOBALNI LIDERZY ŚRODOWISKOWI

CHRISTINIA FIGUERES

Sekretarz wykonawczy, były szef klimatyczny ONZ

“Teraz bardziej niż kiedykolwiek, świat musi wziąć pod uwagę imperatyw moralny Laudato Si’ i podjąć kroki w kierunku koniecznego śmiałego i pilnego działania.”


YEB SANO

Były negocjator ds. klimatu na Filipinach

“Laudato Si’ wniosło przejrzystość i pilność do przesłania Kościoła dotyczącego troski o stworzenie Boże. Ponieważ już dostrzegamy niszczycielskie skutki zmian klimatycznych, ważne jest, aby każdy z nas usłyszał wezwanie Papieża Franciszka do “ekologicznego nawrócenia” i odpowiedź, która obejmuje indywidualne zmiany, pokojowe działania polityczne, wspólnotową solidarność, modlitwę.”

MAY BOEVE

Dyrektor wykonawczy, 350.org

“Przesłanie Laudato Si’ wciąż brzmi jasno jak dzwon kościelny i głośno jak trąba: czas na działania na rzecz klimatu jest teraz! To wezwanie, które zostało podjęte na całym świecie, zwłaszcza na poziomie podstawowym, z katolikami i niekatolikami, którzy wszędzie stawiają czoła temu wielkiemu wyzwaniu naszych czasów. Teraz, gdy siły zaprzeczania odpierają nasz ciężko wypracowany postęp w dziedzinie klimatu, musimy podwoić wysiłki, aby zadbać o nasz wspólny dom. Laudato Si’ dla wielu z nas pozostaje inspiracją w tej walce.”

GINA LÓPEZ

Były sekretarz Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych, Filipiny

“Środowisko to życie. To miłość. Kiedy zaburzamy równowagę, zakłócamy życie, zakłócamy przepływ miłości do naszego życia.”