fbpx

O Światowym Ruchu Katolików na rzecz Środowiska

Przyrzeczenie Laudato Si’ jest kampanią Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska (GCCM), międzynarodowej sieci katolików i organizacji odpowiadających na wezwanie papieża Laudato Si’ do dbania o stworzenie Boże. Założony w styczniu 2015 r. GCCM bardzo szybko rozrósł się, gromadząc ponad 400 organizacji członkowskich i tysiące katolików, aby podejmować działania poprzez innowacyjne kampanie mające na celu powołanie do życia Laudato Si’.

Przeczytaj naszą broszurę instytucjonalną.