fbpx

O Przyrzeczeniu Laudato Si’

W czerwcu 2015 r. Papież Franciszek wydał swoją historyczną encyklikę Laudato Si’: W Trosce o Nasz Wspólny Dom. W niej pilnie wzywa on “każdego człowieka żyjącego na tej planecie” do rozpoczęcia dialogu i do transformacji naszych serc i społeczności, aby powstrzymać ocieplanie się planety i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w celu zwalczenia kryzysu klimatycznego. Nadeszła pora do działania.

Przyrzeczenie Laudato Si’ jest globalną kampanią Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska (GCCM) i jego organizacji członkowskich, mającą na celu podniesienie świadomości o przesłaniu encykliki i zachęceniu społeczności katolickiej do podjęcia pilnych działań wymaganych przez kryzys klimatyczny.